Time Magazine Great Performances of 2013 Actors Portfolio / Dir: Paola Kudacki